Forside
Kontakt
Præsentation
Hold
Kalender
Medlemmer
Godt at vide
Dokumenter
Orientering
Film
Galleri
Månedsmail
Login

Orientering

På denne side vil du kunne finde vores begrundelser for, hvorfor klubben har nogle af de regler, den nu engang har. Vi forsøger her at belyse, vores bagrundsviden/undersøgelser, som ligger til grund for beslutningerne. Vil du følge med i aktuelle debat emner i klubben, kan det ske på vores Debatside.

Kontingent/træningsgebyr:
Din kontingent er delt i to dele: Medlemsgebyr og Træningsgebyr.
Medlemsgebyret betales for et år ad gangen og giver dig ret til at stemme ved generalforsamlingen, få månedsmail samt at deltage i for sjov aktiviteter (natløb, juleafslutning).
Træningsgebyret betales fra 2019 ligeledes for et år ad gangen og giver dig ret til at deltage i den almindelige ugentlige træning med op til 2 hunde. Når du har betalt træningsgebyr har du også ret til at tilmelde dig ekstra aktiviteter, som har med træning at gøre (der kan dog være ekstra betaling!). F.eks. workshops, seminar, foredrag, osv.
Når du træner hos os, må du træne med op til 2 hunde på samme træningsgebyr. Hvis du har flere hunde, skal der betales ekstra afhængig af, hvor mange du har. Det skal du fordi alt andet lige, så tager det mere af trænernes tid (og dermed af de andre kursisters undervisning):
 • hvis man "hele" tiden skal skifte hund ud
 • hvis man træner den samme øvelse flere gange end de andre, fordi man skal have flere hunde igennem øvelsen
 • hvis man skal "starte forfra" med en øvelse hver gang man kommer, fordi man nu har en "ny" hund med
 • hvis man hele tiden skal have nye input fra træneren/ekstra opmærksomhed fra træneren, fordi hundene indlærer forskelligt
 • man skal have forholdsvis mere hjælp af træneren end dem, der kun kommer med en hundg
Til sammenligning kan det siges, at i andre klubber følger medlemsskabet normalt hunden eller holdet. Men hos os har vi valgt, at det følger hundeføreren. Dermed får man den luksus at kunne træne med 2 hunde på flere hold.
Du skal dog være opmærksom på, at det er den enkelte træner, der bestemmer på holdet mht. hvordan du må træne med to hunde. Om du skal vælge en hund pr gang eller om du må skifte hund midt i undervisningen.

Vaccinationer:
Bestyrelsen har kigget på vaccinationsreglerne både ift. vores egen klub, hvordan de gør andre steder og ikke mindst de anbefalinger vi har fået fra Den Danske Dyrlægeforening o.a. De anbefalinger vi har fået er, at der som minimum bør vaccineres mod kernesygdommene hvert tredie år, men derudover er der for hundeklubbers vedkommende en øget risiko for kennelhoste og leptospirose, især hvis man befinder sig i våd områder, hvorfor man bør vaccinere mod disse sygdomme hvert år (de vacciner holder maks 12. mdr). Da vi hører til i høj risiko zone pga. vores beliggenhed, turist presset som medfører mange hunde "udefra" og den mængde hunde, der kommer igennem vores hundeskole hvert år, har vi valgt at lægge det til grund for vores krav om vaccinationer fremover.
Derfor er der truffet følgende beslutning:
 
Fra og med 24/3-14 gælder det, at for at gå at træning i Dragsholm Hundeskole skal din hund være vaccineret med kernevaccinationer mod hundesyge, parvo-virus og leverbetændelse mindst hvert 3. år (maks 36 mdr imellem) og mod risiko sygdommene leptospirose og kennelhoste hvert år (maks 12. mdr imellem). Vaccinationerne vil fremover blive kontrolleret hvert år i marts måned sammen med dine forsikringsoplysninger.
 
Ifm. kontrollen skal alle medlemmer aflevere kopi af sundhedsbog/vaccinationsattest og forsikrings oplysninger inden 1. marts. (Mht. dine forsikringsoplysninger skal både kvittering på betalt forsikring, selskab, policenummer og udvidet dækning fremgå). Papirerne skal afleveres i den opsatte postkasse. Husk at notere dit medlemsnummer på alt, hvad du lægger i postkassen.

Forsikringer:
Hos os skal din hund have en udvidet forsikring for at komme på træningspladsen. Det skal den, fordi vores erfaring er, at det kan være meget svært at få forsikringsselskaberne til at dække skader opstået i forbindelse med fri legetime, runderingsarbejde ol. Der er også flere og flere forsikringsselskaber, der selv direkte oplyser hundeejere på deres hjemmeside om, at deres almindelige ansvarsforsikring ikke dækker hundetræning. Da vi ikke har mulighed for at kende hvert selskabs holdninger/retningslinier, har vi derfor besluttet at for at undgå at nogen kommer i klemme, så skal din hund have en udvidet forsikring.
Krav til forsikrings dækning:
 • Fri leg mellem løse hunde
 • Al form for hundetræning/arbejde, der ikke er bidearbejde(herunder rundering med figurant)
 • Opvisninger
 • Stævner
Vi er godt klar over at enkelte forsikringsselskaber ikke har en udvidet forsikring - eller har en større dækning på deres almindelige ansvarsforsikring end andre. Hvis det er tilfældet med dit selskab, skal du kunne fremvise en skriftlig dokumentation på, at dit forsikringsselskab dækker i de nævnte situationer. Især delen omkring fri leg skal være nævnt, da det er en stor del af vores socialiserings arbejde. Modtager bestyrelsen det på skrift, kan du blive undtaget fra kravet om Udvidet forsikring. Du skal dog selv fremskaffe dokumentationen! 

Oplysninger der registreres i vores database:
Ud over de almindelige medlemsoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mail adresse og oplysninger om din hund, så registrer vi bl.a. også:
 • din fødslesdato (ikke cpr nummer) - det skal bruges til vores årlige tilbagemelding til DGI og kommune om aldersfordeling/tilskud til unge
 • dit køn - det skal bruges til vores årlige tilbagemelding til DGI om kønsfordelingen
 • familierelationer - hvis nogle af vores medlemmer er fra samme husstand registreres det, da I så kan opkræves samlet
 • din hunds fødselsdato - for at sikre os hvilket hold den kan/må gå på